5C-Week2-Bài tập về nhà (Done!)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down

5C-Week2-Bài tập về nhà (Done!)

Bài gửi by haidang001 on 18/02/11, 01:05 am

Càng ngày lớp càng nhận ra cái vui tính của thầy trên lớp.
koltec tiếp tục với 3 bài tập về nhà của tuần 2.
Nội dung có thể tóm tắt như sau (vì phần solution more important)

Đề bài:

Bài 1: Vẽ ra màn hình kích thước lớn của chữ cái đầu tiên trong tên của bạn.
Bài 2: In ra thẻ sinh viên
Bài 3: Tạo file Emacs_Instruction viet các phím tắt học trong tuần 1.

Solution:

Bài 1:
Code:

  /*Tran Van Sang-Viet Nhat 5C- 20102076*/
/*Copyright (c) haidang001 (tm) (@yahoo.com)*/
            /*S_have fun! :)*/

/*Draw first character of my name in big size*/

#include <stdio.h>

main()
{
  printf("    ********************  \n");
  printf("  **********************  \n");
  printf("**********************    \n");
  printf("**********                \n");
  printf("**********                \n");
  printf("************              \n");
  printf("  **************          \n");
  printf("    ****************      \n");
  printf("        ****************  \n");
  printf("            **************\n");
  printf("                **********\n");
  printf("                **********\n");
  printf("********      **********  \n");
  printf("************************  \n");
  printf("**********************    \n");
  printf("    **************        \n");
  return 0;
}


Bài 2:

Code:

/*Tran Van Sang-Viet Nhat 5C - 20102076*/
/*Copyright (c) haidang001 (tm) (@yahoo.com)*/
/*S_have fun!*/

/*In ra the sinh vien*/

#include  <stdio.h>

main()
{
  printf("\n\n");
  printf("  |=================================================================|\n");
  printf("  |                                                                |\n");
  printf("  |  *****            TRUONG DAI HOC BACH KHOA HA NOI              |\n");
  printf("  |  *LO**                                                        |\n");
  printf("  |  **GO*                  THE SINH VIEN                        |\n");
  printf("  |  *****                                                        |\n");
  printf("  |                                                                |\n");
  printf("  |  ***********  MSSV:      20102076                            |\n");
  printf("  |  ***********  Ho ten:    TRAN VAN SANG                        |\n");
  printf("  |  ***********  Ngay sinh:  03/12/1992    Nam                    |\n");
  printf("  |  ***anh*****  Lop:        Viet Nhat 5C                        |\n");
  printf("  |  ***********  Ho khau TT: Hau Loc - Thanh Hoa                  |\n");
  printf("  |  ***********  Khoa hoc:  K55    Co gia tri den: 30/05/2015    |\n");
  printf("  |  ***********                                                  |\n");
  printf("  |                  ** * **** ****** ***** **** **** ** **** *    |\n");
  printf("  |  NPH: 06122010  ** * **** ****** ***** **** **** ** **** *    |\n");
  printf("  |                                                                |\n");
  printf("  |=================================================================|\n\n\n");
  printf("  |=================================================================|\n");
  printf("  |                                                                |\n");
  printf("  |*****************************************************************|\n");
  printf("  |*****************************************************************|\n");
  printf("  |*****************************************************************|\n");
  printf("  |*****************************************************************|\n");
  printf("  |*****************************************************************|\n");
  printf("  |                                                                |\n");
  printf("  |  1. The nay chi dung cho sinh vien Truong DHBK HN.              |\n");
  printf("  |  2. Sinh vien phai tu giu gin, bao quan the cua minh.          |\n");
  printf("  |  3. Khong de the o moi truong nhiet do cao, hoa chat, tu tinh.  |\n");
  printf("  |  4. Neu mat the phai bao ngay cho Phong bao ve, Phong CT        |\n");
  printf("  |    Chinh tri & CT sinh vien va Thu vien giao trinh.            |\n");
  printf("  |  5. Nghiem cam muon va cho muon the.                            |\n");
  printf("  |  6. The khong co gia tri trao doi hay chuyen nhuong.            |\n");
  printf("  |                                                                |\n");
  printf("  |                                                                |\n");
  printf("  |=================================================================|\n\n\n");
  return 0;
}

Bài 3:

Code:

/*Tran Van Sang - 5C - 20102076*/
/*Copyright (c) haidang001 (tm) (@yahoo.com)*/
/*S_have fun! :)*/

/*Emacs_usage*/

#include  <stdio.h>

main()
{
  printf("====================Emacs Commandds Tutor=====================\n");
  printf("===================Author: Tran Van Sang======================\n");
  printf("===Created as exercise of C Programming Introduction Course===\n\n");
  printf("  M-<: Top of the file.\n");
  printf("  M->: End of the file.\n");
  printf("  C-v: page down.\n");
  printf("  M-v: page up.\n");
  printf("  C-a: start of current line.\n");
  printf("  C-e: end of current line.\n");
  printf("  C-f: forward 1 char.\n");
  printf("  C-b: backward 1 char.\n");
  printf("  M-f: forward 1 word.\n");
  printf("  M-b: backward 1 word.\n");
  printf("  C-n: next line (down line).\n");
  printf("  C-p: previous line (up line).\n");
  printf("  C-spacebar: start of block to mark.\n");
  printf("  C-w: delete block.\n");
  printf("  M-w: copy block.\n");
  printf("  C-y: paste from clipboard.\n");
  printf("  C-s: search a string, or search next match.\n");
  printf("  C-r: search backward.\n");
  printf("  M-%: replace a string by another.\n");
  printf("  C-k: delete from current position to end of line.\n");
  printf("  C-g: exit minibuffer.\n\n");
 
  printf("  C-x C-c: exit.\n");
  printf("  C-x C-f: find file.\n");
  printf("  C-x C-s: save.\n");
  printf("  C-x C-w: save as.\n");
  printf("  C-x C-k: kill buffer.\n");
  printf("  C-x C-u: undo action.\n");
  printf("  C-x C-q: toggle read-only buffer mode.\n");
  printf("  C-x C-b: open buffer list on new buffer.\n\n");

  printf("  C-x 1: maximum current panel.\n");
  printf("  C-x 2: split current panel vertical.\n");
  printf("  C-x 3: plit current panel horizontial.\n");
  printf("  C-x o: next panel (have at least 2 panels at workspace).\n");
  printf("  C-x b: switch buffer.\n");
  printf("  C-x s: save all.\n");
  printf("  C-x h: select all.\n\n");

  return 0;
}

Kết quả:

Bài 1:
Code:

    ******************** 
  ********************** 
**********************   
**********               
**********               
************             
  **************         
    ****************     
        **************** 
            **************
                **********
                **********
********      ********** 
************************ 
**********************   
    **************

Bài 2:

Code:  |=================================================================|
  |                                                                |
  |  *****            TRUONG DAI HOC BACH KHOA HA NOI              |
  |  *LO**                                                        |
  |  **GO*                  THE SINH VIEN                        |
  |  *****                                                        |
  |                                                                |
  |  ***********  MSSV:      20102076                            |
  |  ***********  Ho ten:    TRAN VAN SANG                        |
  |  ***********  Ngay sinh:  03/12/1992    Nam                    |
  |  ***anh*****  Lop:        Viet Nhat 5C                        |
  |  ***********  Ho khau TT: Hau Loc - Thanh Hoa                  |
  |  ***********  Khoa hoc:  K55    Co gia tri den: 30/05/2015    |
  |  ***********                                                  |
  |                  ** * **** ****** ***** **** **** ** **** *    |
  |  NPH: 06122010  ** * **** ****** ***** **** **** ** **** *    |
  |                                                                |
  |=================================================================|


  |=================================================================|
  |                                                                |
  |*****************************************************************|
  |*****************************************************************|
  |*****************************************************************|
  |*****************************************************************|
  |*****************************************************************|
  |                                                                |
  |  1. The nay chi dung cho sinh vien Truong DHBK HN.              |
  |  2. Sinh vien phai tu giu gin, bao quan the cua minh.          |
  |  3. Khong de the o moi truong nhiet do cao, hoa chat, tu tinh.  |
  |  4. Neu mat the phai bao ngay cho Phong bao ve, Phong CT        |
  |    Chinh tri & CT sinh vien va Thu vien giao trinh.            |
  |  5. Nghiem cam muon va cho muon the.                            |
  |  6. The khong co gia tri trao doi hay chuyen nhuong.            |
  |                                                                |
  |                                                                |
  |=================================================================|Bài 3:

Code:

====================Emacs Commandds Tutor=====================
===================Author: Tran Van Sang======================
===Created as exercise of C Programming Introduction Course===

  M-<: Top of the file.
  M->: End of the file.
  C-v: page down.
  M-v: page up.
  C-a: start of current line.
  C-e: end of current line.
  C-f: forward 1 char.
  C-b: backward 1 char.
  M-f: forward 1 word.
  M-b: backward 1 word.
  C-n: next line (down line).
  C-p: previous line (up line).
  C-spacebar: start of block to mark.
  C-w: delete block.
  M-w: copy block.
  C-y: paste from clipboard.
  C-s: search a string, or search next match.
  C-r: search backward.
  M-%: replace a string by another.
  C-k: delete from current position to end of line.
  C-g: exit minibuffer.

  C-x C-c: exit.
  C-x C-f: find file.
  C-x C-s: save.
  C-x C-w: save as.
  C-x C-k: kill buffer.
  C-x C-u: undo action.
  C-x C-q: toggle read-only buffer mode.
  C-x C-b: open buffer list on new buffer.

  C-x 1: maximum current panel.
  C-x 2: split current panel vertical.
  C-x 3: plit current panel horizontial.
  C-x o: next panel (have at least 2 panels at workspace).
  C-x b: switch buffer.
  C-x s: save all.
  C-x h: select all.


Cách nộp bài: Gửi bài làm vào hedspi5c@gmail.com. Tiêu đề là "Cintro + dấu cách + họ và tên (viết liền, tốt nhất là ko dấu) + dấu cách + w + ". (VD: Cintro TranVanSang w2). Trong trường hợp gửi sai mẫu trên, bài đó sẽ may mắn được điểm 3/10.

Khuyến cáo: bài giải chỉ mang tính chất tham khảo, đối chiếu. Mọi người rất không nên copy toàn bộ, tốt nhất nên tự làm để phát triển kỹ năng:).

PS: Nếu mọi người thấy có lỗi gì thì báo cho koltec nhé. Thks!
S_have fun! So good


Được sửa bởi haidang001 ngày 23/02/11, 11:13 pm; sửa lần 3.
avatar
haidang001

Tổng số bài gửi : 91
Points : 176
Join date : 25/09/2010
Age : 24

Xem lý lịch thành viên http://haidang001.tk

Về Đầu Trang Go down

arigatou!

Bài gửi by minhthanh3412 on 21/02/11, 11:45 am

sugoi desu ne! Arigatou Sang san!
avatar
minhthanh3412

Tổng số bài gửi : 8
Points : 16
Join date : 27/09/2010

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: 5C-Week2-Bài tập về nhà (Done!)

Bài gửi by Feed|1st on 21/02/11, 09:06 pm

cho hoi cai la dung phan mem nao thi tot nhat nhi bounce

_________________
For more information, please contact god or

Name: Vũ Duy
Class: 5C Nhật + 5C1 Anh
Mobile: 01656071497
Yahoo: spmario92
http://www.facebook.com/home.php?#!/profile.php?id=1842147352Luôn luôn lắng nghe, luôn luôn thấu hiểu
avatar
Feed|1st

Tổng số bài gửi : 26
Points : 37
Join date : 27/09/2010

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: 5C-Week2-Bài tập về nhà (Done!)

Bài gửi by Feed|1st on 21/02/11, 09:12 pm

haidang001 đã viết:
Cách nộp bài: Gửi bài làm vào hedspi5c@gmail.com. Tiêu đề là "Cintro + dấu cách + + dấu cách + w + ". (VD: Cintro TranVanSang w2).
S_have fun! So good
viet lai cach ghi tieu de di

_________________
For more information, please contact god or

Name: Vũ Duy
Class: 5C Nhật + 5C1 Anh
Mobile: 01656071497
Yahoo: spmario92
http://www.facebook.com/home.php?#!/profile.php?id=1842147352Luôn luôn lắng nghe, luôn luôn thấu hiểu
avatar
Feed|1st

Tổng số bài gửi : 26
Points : 37
Join date : 27/09/2010

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: 5C-Week2-Bài tập về nhà (Done!)

Bài gửi by haidang001 on 22/02/11, 08:54 pm

Feed|1st đã viết:cho hoi cai la dung phan mem nao thi tot nhat nhi bounce

Cái tội nghỉ học So good

Feed|1st đã viết:
haidang001 đã viết:
Cách nộp bài: Gửi bài làm vào hedspi5c@gmail.com. Tiêu đề là "Cintro + dấu cách + + dấu cách + w + ". (VD: Cintro TranVanSang w2).
S_have fun! So good
viet lai cach ghi tieu de di

Đã sửa, thks.

S_have fun! So good
avatar
haidang001

Tổng số bài gửi : 91
Points : 176
Join date : 25/09/2010
Age : 24

Xem lý lịch thành viên http://haidang001.tk

Về Đầu Trang Go down

Re: 5C-Week2-Bài tập về nhà (Done!)

Bài gửi by Sponsored content


Sponsored content


Về Đầu Trang Go down

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang


 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết