5C-Week2-Bài tập về nhà (Done!)

Go down

5C-Week2-Bài tập về nhà (Done!)

Bài gửi by haidang001 on 18/02/11, 01:05 am

Càng ngày lớp càng nhận ra cái vui tính của thầy trên lớp.
koltec tiếp tục với 3 bài tập về nhà của tuần 2.
Nội dung có thể tóm tắt như sau (vì phần solution more important)

Đề bài:

Bài 1: Vẽ ra màn hình kích thước lớn của chữ cái đầu tiên trong tên của bạn.
Bài 2: In ra thẻ sinh viên
Bài 3: Tạo file Emacs_Instruction viet các phím tắt học trong tuần 1.

Solution:

Bài 1:
Code:

  /*Tran Van Sang-Viet Nhat 5C- 20102076*/
/*Copyright (c) haidang001 (tm) (@yahoo.com)*/
            /*S_have fun! :)*/

/*Draw first character of my name in big size*/

#include <stdio.h>

main()
{
  printf("    ********************  \n");
  printf("  **********************  \n");
  printf("**********************    \n");
  printf("**********                \n");
  printf("**********                \n");
  printf("************              \n");
  printf("  **************          \n");
  printf("    ****************      \n");
  printf("        ****************  \n");
  printf("            **************\n");
  printf("                **********\n");
  printf("                **********\n");
  printf("********      **********  \n");
  printf("************************  \n");
  printf("**********************    \n");
  printf("    **************        \n");
  return 0;
}


Bài 2:

Code:

/*Tran Van Sang-Viet Nhat 5C - 20102076*/
/*Copyright (c) haidang001 (tm) (@yahoo.com)*/
/*S_have fun!*/

/*In ra the sinh vien*/

#include  <stdio.h>

main()
{
  printf("\n\n");
  printf("  |=================================================================|\n");
  printf("  |                                                                |\n");
  printf("  |  *****            TRUONG DAI HOC BACH KHOA HA NOI              |\n");
  printf("  |  *LO**                                                        |\n");
  printf("  |  **GO*                  THE SINH VIEN                        |\n");
  printf("  |  *****                                                        |\n");
  printf("  |                                                                |\n");
  printf("  |  ***********  MSSV:      20102076                            |\n");
  printf("  |  ***********  Ho ten:    TRAN VAN SANG                        |\n");
  printf("  |  ***********  Ngay sinh:  03/12/1992    Nam                    |\n");
  printf("  |  ***anh*****  Lop:        Viet Nhat 5C                        |\n");
  printf("  |  ***********  Ho khau TT: Hau Loc - Thanh Hoa                  |\n");
  printf("  |  ***********  Khoa hoc:  K55    Co gia tri den: 30/05/2015    |\n");
  printf("  |  ***********                                                  |\n");
  printf("  |                  ** * **** ****** ***** **** **** ** **** *    |\n");
  printf("  |  NPH: 06122010  ** * **** ****** ***** **** **** ** **** *    |\n");
  printf("  |                                                                |\n");
  printf("  |=================================================================|\n\n\n");
  printf("  |=================================================================|\n");
  printf("  |                                                                |\n");
  printf("  |*****************************************************************|\n");
  printf("  |*****************************************************************|\n");
  printf("  |*****************************************************************|\n");
  printf("  |*****************************************************************|\n");
  printf("  |*****************************************************************|\n");
  printf("  |                                                                |\n");
  printf("  |  1. The nay chi dung cho sinh vien Truong DHBK HN.              |\n");
  printf("  |  2. Sinh vien phai tu giu gin, bao quan the cua minh.          |\n");
  printf("  |  3. Khong de the o moi truong nhiet do cao, hoa chat, tu tinh.  |\n");
  printf("  |  4. Neu mat the phai bao ngay cho Phong bao ve, Phong CT        |\n");
  printf("  |    Chinh tri & CT sinh vien va Thu vien giao trinh.            |\n");
  printf("  |  5. Nghiem cam muon va cho muon the.                            |\n");
  printf("  |  6. The khong co gia tri trao doi hay chuyen nhuong.            |\n");
  printf("  |                                                                |\n");
  printf("  |                                                                |\n");
  printf("  |=================================================================|\n\n\n");
  return 0;
}

Bài 3:

Code:

/*Tran Van Sang - 5C - 20102076*/
/*Copyright (c) haidang001 (tm) (@yahoo.com)*/
/*S_have fun! :)*/

/*Emacs_usage*/

#include  <stdio.h>

main()
{
  printf("====================Emacs Commandds Tutor=====================\n");
  printf("===================Author: Tran Van Sang======================\n");
  printf("===Created as exercise of C Programming Introduction Course===\n\n");
  printf("  M-<: Top of the file.\n");
  printf("  M->: End of the file.\n");
  printf("  C-v: page down.\n");
  printf("  M-v: page up.\n");
  printf("  C-a: start of current line.\n");
  printf("  C-e: end of current line.\n");
  printf("  C-f: forward 1 char.\n");
  printf("  C-b: backward 1 char.\n");
  printf("  M-f: forward 1 word.\n");
  printf("  M-b: backward 1 word.\n");
  printf("  C-n: next line (down line).\n");
  printf("  C-p: previous line (up line).\n");
  printf("  C-spacebar: start of block to mark.\n");
  printf("  C-w: delete block.\n");
  printf("  M-w: copy block.\n");
  printf("  C-y: paste from clipboard.\n");
  printf("  C-s: search a string, or search next match.\n");
  printf("  C-r: search backward.\n");
  printf("  M-%: replace a string by another.\n");
  printf("  C-k: delete from current position to end of line.\n");
  printf("  C-g: exit minibuffer.\n\n");
 
  printf("  C-x C-c: exit.\n");
  printf("  C-x C-f: find file.\n");
  printf("  C-x C-s: save.\n");
  printf("  C-x C-w: save as.\n");
  printf("  C-x C-k: kill buffer.\n");
  printf("  C-x C-u: undo action.\n");
  printf("  C-x C-q: toggle read-only buffer mode.\n");
  printf("  C-x C-b: open buffer list on new buffer.\n\n");

  printf("  C-x 1: maximum current panel.\n");
  printf("  C-x 2: split current panel vertical.\n");
  printf("  C-x 3: plit current panel horizontial.\n");
  printf("  C-x o: next panel (have at least 2 panels at workspace).\n");
  printf("  C-x b: switch buffer.\n");
  printf("  C-x s: save all.\n");
  printf("  C-x h: select all.\n\n");

  return 0;
}

Kết quả:

Bài 1:
Code:

    ******************** 
  ********************** 
**********************   
**********               
**********               
************             
  **************         
    ****************     
        **************** 
            **************
                **********
                **********
********      ********** 
************************ 
**********************   
    **************

Bài 2:

Code:  |=================================================================|
  |                                                                |
  |  *****            TRUONG DAI HOC BACH KHOA HA NOI              |
  |  *LO**                                                        |
  |  **GO*                  THE SINH VIEN                        |
  |  *****                                                        |
  |                                                                |
  |  ***********  MSSV:      20102076                            |
  |  ***********  Ho ten:    TRAN VAN SANG                        |
  |  ***********  Ngay sinh:  03/12/1992    Nam                    |
  |  ***anh*****  Lop:        Viet Nhat 5C                        |
  |  ***********  Ho khau TT: Hau Loc - Thanh Hoa                  |
  |  ***********  Khoa hoc:  K55    Co gia tri den: 30/05/2015    |
  |  ***********                                                  |
  |                  ** * **** ****** ***** **** **** ** **** *    |
  |  NPH: 06122010  ** * **** ****** ***** **** **** ** **** *    |
  |                                                                |
  |=================================================================|


  |=================================================================|
  |                                                                |
  |*****************************************************************|
  |*****************************************************************|
  |*****************************************************************|
  |*****************************************************************|
  |*****************************************************************|
  |                                                                |
  |  1. The nay chi dung cho sinh vien Truong DHBK HN.              |
  |  2. Sinh vien phai tu giu gin, bao quan the cua minh.          |
  |  3. Khong de the o moi truong nhiet do cao, hoa chat, tu tinh.  |
  |  4. Neu mat the phai bao ngay cho Phong bao ve, Phong CT        |
  |    Chinh tri & CT sinh vien va Thu vien giao trinh.            |
  |  5. Nghiem cam muon va cho muon the.                            |
  |  6. The khong co gia tri trao doi hay chuyen nhuong.            |
  |                                                                |
  |                                                                |
  |=================================================================|Bài 3:

Code:

====================Emacs Commandds Tutor=====================
===================Author: Tran Van Sang======================
===Created as exercise of C Programming Introduction Course===

  M-<: Top of the file.
  M->: End of the file.
  C-v: page down.
  M-v: page up.
  C-a: start of current line.
  C-e: end of current line.
  C-f: forward 1 char.
  C-b: backward 1 char.
  M-f: forward 1 word.
  M-b: backward 1 word.
  C-n: next line (down line).
  C-p: previous line (up line).
  C-spacebar: start of block to mark.
  C-w: delete block.
  M-w: copy block.
  C-y: paste from clipboard.
  C-s: search a string, or search next match.
  C-r: search backward.
  M-%: replace a string by another.
  C-k: delete from current position to end of line.
  C-g: exit minibuffer.

  C-x C-c: exit.
  C-x C-f: find file.
  C-x C-s: save.
  C-x C-w: save as.
  C-x C-k: kill buffer.
  C-x C-u: undo action.
  C-x C-q: toggle read-only buffer mode.
  C-x C-b: open buffer list on new buffer.

  C-x 1: maximum current panel.
  C-x 2: split current panel vertical.
  C-x 3: plit current panel horizontial.
  C-x o: next panel (have at least 2 panels at workspace).
  C-x b: switch buffer.
  C-x s: save all.
  C-x h: select all.


Cách nộp bài: Gửi bài làm vào hedspi5c@gmail.com. Tiêu đề là "Cintro + dấu cách + họ và tên (viết liền, tốt nhất là ko dấu) + dấu cách + w + ". (VD: Cintro TranVanSang w2). Trong trường hợp gửi sai mẫu trên, bài đó sẽ may mắn được điểm 3/10.

Khuyến cáo: bài giải chỉ mang tính chất tham khảo, đối chiếu. Mọi người rất không nên copy toàn bộ, tốt nhất nên tự làm để phát triển kỹ năng:).

PS: Nếu mọi người thấy có lỗi gì thì báo cho koltec nhé. Thks!
S_have fun! So good


Được sửa bởi haidang001 ngày 23/02/11, 11:13 pm; sửa lần 3.
avatar
haidang001

Tổng số bài gửi : 91
Points : 176
Join date : 25/09/2010
Age : 26

Xem lý lịch thành viên http://haidang001.tk

Về Đầu Trang Go down

arigatou!

Bài gửi by minhthanh3412 on 21/02/11, 11:45 am

sugoi desu ne! Arigatou Sang san!
avatar
minhthanh3412

Tổng số bài gửi : 8
Points : 16
Join date : 27/09/2010

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: 5C-Week2-Bài tập về nhà (Done!)

Bài gửi by Feed|1st on 21/02/11, 09:06 pm

cho hoi cai la dung phan mem nao thi tot nhat nhi bounce

_________________
For more information, please contact god or

Name: Vũ Duy
Class: 5C Nhật + 5C1 Anh
Mobile: 01656071497
Yahoo: spmario92
https://www.facebook.com/home.php?#!/profile.php?id=1842147352Luôn luôn lắng nghe, luôn luôn thấu hiểu
avatar
Feed|1st

Tổng số bài gửi : 26
Points : 37
Join date : 27/09/2010

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: 5C-Week2-Bài tập về nhà (Done!)

Bài gửi by Feed|1st on 21/02/11, 09:12 pm

haidang001 đã viết:
Cách nộp bài: Gửi bài làm vào hedspi5c@gmail.com. Tiêu đề là "Cintro + dấu cách + + dấu cách + w + ". (VD: Cintro TranVanSang w2).
S_have fun! So good
viet lai cach ghi tieu de di

_________________
For more information, please contact god or

Name: Vũ Duy
Class: 5C Nhật + 5C1 Anh
Mobile: 01656071497
Yahoo: spmario92
https://www.facebook.com/home.php?#!/profile.php?id=1842147352Luôn luôn lắng nghe, luôn luôn thấu hiểu
avatar
Feed|1st

Tổng số bài gửi : 26
Points : 37
Join date : 27/09/2010

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: 5C-Week2-Bài tập về nhà (Done!)

Bài gửi by haidang001 on 22/02/11, 08:54 pm

Feed|1st đã viết:cho hoi cai la dung phan mem nao thi tot nhat nhi bounce

Cái tội nghỉ học So good

Feed|1st đã viết:
haidang001 đã viết:
Cách nộp bài: Gửi bài làm vào hedspi5c@gmail.com. Tiêu đề là "Cintro + dấu cách + + dấu cách + w + ". (VD: Cintro TranVanSang w2).
S_have fun! So good
viet lai cach ghi tieu de di

Đã sửa, thks.

S_have fun! So good
avatar
haidang001

Tổng số bài gửi : 91
Points : 176
Join date : 25/09/2010
Age : 26

Xem lý lịch thành viên http://haidang001.tk

Về Đầu Trang Go down

Re: 5C-Week2-Bài tập về nhà (Done!)

Bài gửi by Sponsored content


Sponsored content


Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang


 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết