C Intro Week 3 (Done!)

Go down

C Intro Week 3 (Done!)

Bài gửi by haidang001 on 08/03/11, 06:24 pm

Chúng ta tiếp tục tuần thứ 3 với những chiến công hiển hách của thành viên 5C.
Statistic đến thời điểm này: (18h13' 08/03/2011)
Code:

199/39 Views      :5c-Week2-bài tập về nhà (Done!)
198/39 Views      :Intro2C_Ngày đầu tiên đi học .. . . .
208/39 Views      :rateksu tesuto :))))) aka latex test
. . . .
39: là sĩ số của 5C (Anh)

Anh em có vẻ nhiệt tình vào forum cập nhật thông tin hơn hẳn So good)... .

Đùa chút thôi, khuyến cáo mọi người:
"Bài viết hoàn toàn mang tính tham khảo, mọi người vẫn nên tự làm bài của mình, chỉ dùng bài này để check"

Bài 1:
Đề bài:
Code:

Viết ra tên của bạn chỉ sử dụng mã của kí tự
Solution:
Copy cả chương trình dưới đây, compile and run (by gcc), nhập vào tên của mình(nhớ viết hoa cho đẹp), solution sẽ được ghi vào tập tin "ex31sol.c" ở thư mục hiện hành.
Code:

/*Print your code*/
/*
My personal information:
Name: koltec (koltec haidang).
Email: tranvansangk41@gmail.com.
Yahoo: haidang001.
Skype: haidang001.
Phone: (+84) 982 802 454.
Facebook: http://www.facebook.com/haidang001
Website: http://www.haidang001.tk.
S_have fun! :)*/

#include <stdio.h>
#include <string.h>

main()
{
  char s[20];
  printf("%s", "Please enter your name: ");
  gets(s);
  FILE *f;
  int i;
 
  if (f = fopen("ex31sol.c", "w"))
    {
      fprintf(f, "%s\n\n%s\n%s\n%s", "#include ", "main()", "{","  printf("");
      for (i = 1; i <= strlen(s); i++) fprintf(f, "%s", "\%c");
      fprintf(f, "%s", "\\n"");
      for (i = 1; i <= strlen(s); i++) fprintf(f, "%s%d", ", ", s[i-1]);
      fprintf(f, "%s\n", ");");
      fprintf(f, "%s\n%s\n", "  return 0;", "}");
    }
  else
    printf("Error while writing file! Program will exit now . . .");
  printf("%s\n\n%s", "Your solution code has been saved to "ex31sol.c". Check it!", "Now! Press enter to exit . . .");
  getchar();
  return 0;
}

This is koltec 's code:
Code:

/*Print your name use only character code*/

/*By haidang001. For more information, contact me:
Name: koltec (koltec haidang).
Email: tranvansangk41@gmail.com.
Yahoo: haidang001.
Skype: haidang001.
Phone: (+84) 982 802 454.
Facebook: http://www.facebook.com/haidang001
Website: http://www.haidang001.tk.
S_have fun! :)
*/

#include

main()
{
  printf("%c%c%c%c\n", 83, 65, 78, 71);
  return 0;
}

Bài 2:
Code:

Vào web, http://www.premierleague.com/page/PlayerProfile/0,,12306~22334~2009,00.html in ra thống kê về cầu thủ Rooney với giao diện thân thiện nhất

Solution:
Code:

/*Print most possible friendly infomation about Player 's static at web address http://www.premierleague.com/page/PlayerProfile/0,,12306~22334~2009,00.html*/

/*By haidang001. For more information, contact me:
Name: koltec (koltec haidang).
Email: tranvansangk41@gmail.com.
Yahoo: haidang001.
Skype: haidang001.
Phone: (+84) 982 802 454.
Facebook: http://www.facebook.com/haidang001
Website: http://www.haidang001.tk.
S_have fun! :)*/

#include

main()
{
  printf("\n%s\n\n", "PLAYER PROFILE                  BARCLAYS PREMIER LEAGUE");
  printf("%-19s%-s\n", "**************", "Wayne Rooney");
  printf("%-19s%-25s%s\n", "**************","Career Clubs:", "Man Utd, Everton");
  printf("%-19s%-25s%s\n", "**************","Nationality:", "English");
  printf("%-19s%-25s%s\n", "**************","Date of Birth:", "24/ 10/ 1985");
  printf("%-19s%-25s%s\n", "**************","Height:", "178cm");
  printf("%-19s%-25s%s\n", "**************","Weight:", "78.0kg");
  printf("%-19s%-25s%s\n", "**************","Position:", "Striker");
  printf("%-19s\n\n", "**************");

  printf("%s\n", "------------------------------------------------------------------------------"); 
  printf("|%-45s|%-30s|\n", "Premier League Player Record", "Premier League Match Record*");
  printf("%s\n", "------------------------------------------------------------------------------");
  printf("|%-10s%-10s%-10s%-5s%-5s%-5s|%-5s%-5s%-5s%-5s%-5s%-5s|\n", "Season", "Club", "Played", "Goals", "YC", "RC", "W", "D", "L", "F", "A", "Pts");
  printf("|%-10s%-10s%-10s%-5s%-5s%-5s|%-5s%-5s%-5s%-5s%-5s%-5s|\n", "2010/11", "ManUtd", "20(2)", "7", "3", "0", "13", "4", "3", "40", "17", "43");
  printf("|%-10s%-10s%-10s%-5s%-5s%-5s|%-5s%-5s%-5s%-5s%-5s%-5s|\n", "2009/10", "Man Utd", "32(0)", "26", "6", "0", "23", "3", "6", "68", "24", "72");
  printf("|%-10s%-10s%-10s%-5s%-5s%-5s|%-5s%-5s%-5s%-5s%-5s%-5s|\n", "2008/09", "Man Utd", "30(5)", "12", "8", "1", "21", "5", "4", "43", "21", "68");
  printf("|%-10s%-10s%-10s%-5s%-5s%-5s|%-5s%-5s%-5s%-5s%-5s%-5s|\n", "2007/08", "Man Utd", "27(2)", "12", "8", "0", "21", "5", "1", "63", "13", "68");
  printf("|%-10s%-10s%-10s%-5s%-5s%-5s|%-5s%-5s%-5s%-5s%-5s%-5s|\n", "2006/07", "Man Utd", "35(2)", "14", "5", "0", "25", "5", "5", "73", "24", "80");
  printf("|%-10s%-10s%-10s%-5s%-5s%-5s|%-5s%-5s%-5s%-5s%-5s%-5s|\n", "2005/06", "Man Utd", "36(2)", "16", "8", "0", "24", "7", "5", "64", "30", "79");
  printf("|%-10s%-10s%-10s%-5s%-5s%-5s|%-5s%-5s%-5s%-5s%-5s%-5s|\n", "2004/05", "Man Utd", "29(5)", "11", "7", "0", "18", "7", "4", "46", "19", "61");
  printf("|%-10s%-10s%-10s%-5s%-5s%-5s|%-5s%-5s%-5s%-5s%-5s%-5s|\n", "2003/04", "Everton", "34(8)", "9", "11", "0", "8", "11", "15", "31", "35", "35");
  printf("|%-10s%-10s%-10s%-5s%-5s%-5s|%-5s%-5s%-5s%-5s%-5s%-5s|\n", "2002/03", "Everton", "33(19)", "6", "6", "1", "13", "8", "12", "24", "29", "47");
  printf("%s\n", "------------------------------------------------------------------------------"); 
  printf("|%-10s%-10s%-10s%-5s%-5s%-5s|%-5s%-5s%-5s%-5s%-5s%-5s|\n", "TOTAL", "", "276", "113", "62", "2", "166", "55", "55", "452", "212", "553");
  printf("%s\n", "------------------------------------------------------------------------------");

  printf("%20s%s\n\n", "", "View this player's statistics by season: All seasons");
 
  printf("%s\n", "--------------------------------------------------------------------------------------");
  printf("|%-31s%-5s|%-45s  |\n", "  Attacking Statistics", "", "Times Goals Scored");
  printf("|%-31s%-5s|%3s%42s  |\n", "Goals", "113", "_", "");
  printf("|%-31s%-5s|%2s%1s%37s%s  |\n", "Shots/Goals Ratio", "0.12", "", "_", "", "*****");
  printf("|%-31s%-5s|%2s%1s%23s%s%2s%s%2s%s  |\n", "Shots on Target Ratio", "0.57", "", "_", "", "*****", "", "*****", "", "*****");
  printf("|%-31s%-5s|%2s%1s%2s%s%2s%s%9s%s%2s%s%2s%s  |\n", "  Defensive Statics", "", "", "_", "", "*****", "", "*****", "", "*****", "", "*****", "", "*****");
  printf("|%-31s%-5s|%2s%1s%2s%s%2s%s%2s%s%2s%s%2s%s%2s%s  |\n", "Goals Conceded/Game", "1", "", "_", "", "*****", "", "*****", "", "*****", "", "*****", "", "*****", "", "*****");
  printf("|%-31s%-5s|%2s%1s%2s%s%2s%s%2s%s%2s%s%2s%s%2s%s  |\n", "Shots on Target/Goals conceded", "5.29", "", "_", "", "*****", "", "*****", "", "*****", "", "*****", "", "*****", "", "*****");
  printf("|%-31s%-5s|%2s%1s%2s%s%2s%s%2s%s%2s%s%2s%s%2s%s  |\n", "Clean Sheets/Game", "0.15", "", "_", "", "*****", "", "*****", "", "*****", "", "*****", "", "*****", "", "*****");
  printf("|%-31s%-5s|%2s%1s%2s%s%2s%s%2s%s%2s%s%2s%s%2s%s  |\n", "  How Goals Scored", "", "", "", "", " 0-15", "", "15-30", "", "30-45", "", "45-60", "", "60-75", "", "75-90");
  printf("|%-31s%-5s|%15s%-30s  |\n", "Left Foot", "n/a", "", "Time scored");
  printf("|%-31s%-5s|%2s%-43s  |\n", "Right Foot", "n/a", "", "Goals by Position on Pitch**");
  printf("|%-31s%-5s|%45s  |\n", "Headers", "n/a", "");
  printf("|%-31s%-5s|%5s%s  |\n", "Other", "n/a", "", "****************************************");
  printf("|%-31s%-5s|%5s%s  |\n", "  Discipline", "", "", "****************************************");
  printf("|%-31s%-5s|%5s%s  |\n", "Red Cards", "2", "", "****************************************");
  printf("|%-31s%-5s|%5s%s  |\n", "Yellow Cards", "63", "", "****************************************");
  printf("|%-31s%-5s|%5s%s  |\n", "Total Cards", "65", "", "****************************************");
  printf("|%-31s%-5s|%5s%s  |\n", "Fouls", "312", "", "****************************************");
  printf("|%-31s%-5s|%5s%s  |\n", "Fouls/Cards Ratio", "0.21", "", "****************************************");
  printf("|%-31s%-5s|%5s%s  |\n", "", "", "", "****************************************");
  printf("%s\n\n", "--------------------------------------------------------------------------------------"); 
  printf("%s\n%s\n%s\n\n", "*Premier League Match Record details the outcome of each match during which the player", " has entered the field of play and so includes substitute appearances", "**Data for Goals by Position on Pitch is only available from 2002/03 onwards");
 
  return 0;
}

Bài 3:
Đề bài
Code:

Vào yahoo in ra dự báo thời tiết của Hà Nội trong khoảng thời gian của giờ học tiếp theo
Solution:
Code:

/*Print forecast in HaNoi at yahoo.com*/
/*
My personal information:
Name: koltec (koltec haidang).
Email: tranvansangk41@gmail.com.
Yahoo: haidang001.
Skype: haidang001.
Phone: (+84) 982 802 454.
Facebook: http://www.facebook.com/haidang001
Website: http://www.haidang001.tk.
S_have fun! :)*/

#include

main()
{
  printf("\n%s\n\n", "Mostly Cloudy");
  printf("%-20s%s\n", "Feels Like:", "64 *F");
  printf("%-20s%-40s%20s\n", "Barometer:", "30.03 in and steady", "64*");
  printf("%-20s%-40s%10s%10s\n", "Humidity:", "64\%", "High:63*", "Low:58*");
  printf("%-20s%-20s\n", "Visibility:", "4.35 mi");
  printf("%-20s%-20s%s\n", "Dewpoint:", "52 *F", ">> Detailed Forecast");
  printf("%-20s%-20s%s\n", "Wind:", "Ne 5 mph", ">> Records and Averages");
  printf("%-20s%-20s%s\n", "UV Index:", "1", ">> Get Yahoo! Weather on your Desktop");
  printf("%-20s%s\n", "UV Description:", "Low");
  printf("%-20s%s\n", "Sunrise:", "6:12 AM");
  printf("%-20s%s\n\n", "Sunset:", "6:02 PM");

  return 0;
}

Bài viết có gì sai sót, các bạn pm giúp koltec (cá nhân hoặc post luôn bài vào topic). Koltec chân thành cảm ơn!

Done!
S_have fun! So good


Được sửa bởi haidang001 ngày 08/03/11, 11:51 pm; sửa lần 5.

_________________
koltec.
Email : tranvansangk41@gmail.com.

Y!M : haidang001.
Skype : haidang001.
Website : haidang001.tk or trầnvănsáng.vn

Facebook : facebook.com/haidang001[/size]

SĐT: 0942 666 890 (or 0982 802 454).


Thu đi để lại lá vàng
Anh đi để lại cho nàng thằng く
Mùa thu nối tiếp mùa thu.
Thằng くnối tiếp thằng くra đời.


S_have fun!
avatar
haidang001

Tổng số bài gửi : 91
Points : 176
Join date : 25/09/2010
Age : 26

Xem lý lịch thành viên http://haidang001.tk

Về Đầu Trang Go down

Re: C Intro Week 3 (Done!)

Bài gửi by huy_d_t on 08/03/11, 07:25 pm

Code cua huydt

2:
Code:
#include<stdio.h>
int main ()
{
    //page 01
    printf("\n");
    printf("\tPLAYER PROFILE \t\t\\BarclaysPremierLeague\\=>\n");
    printf("\t\t\t*******\n");
    printf("%-20s","    /(  )\\            ");
    printf(" %-20s\n", "WAYNE ROONEY");
    printf("%-20s","    \\ \\_/ /  , /\\ ,  ");
    printf(" %-20s %-20s\n", "Career Clubs:", "ManUtd, Everton");
    printf("%-20s","    /_  _\\  /| || |\\  ");
    printf(" %-20s %-20s\n", "Nationality:", "English");
    printf("%-20s","  | \\> </ | |\\_||_/|  ");
    printf(" %-20s %-20s\n", "Date of birth:", "24/10/1985");
    printf("%-20s","  (_  ^  _)  \\____/  ");
    printf(" %-20s %-20s\n", "Height:", "178cm");
    printf("%-20s"," /`\\|IIIII|/`\\ _\\/_    ");
    printf(" %-20s %-20s\n", "Weight:", "78.0kg");
    printf("%-20s"," \\  \\_____/  /  ||    ");
    printf(" %-20s %-20s\n\n", "Positions:", "Striker");
    //page 02
    printf("%-37s| %-33s\n", "Premier League Player Record", "Premier League Match Record*");
    printf("%-8s%-8s%-7s%-6s%-4s%-4s| %-4s%-4s%-4s%-4s%-4s%-4s\n", "Season","Club","Played","Goals","YC","RC","W","D","L","F","A","Pts");
    printf("%-8s%-8s%-7s%-6s%-4s%-4s| %-4s%-4s%-4s%-4s%-4s%-4s\n", "2010/11","ManUtd","19(2)","7","3","0","13","4","2","39","14","43");
    printf("%-8s%-8s%-7s%-6s%-4s%-4s| %-4s%-4s%-4s%-4s%-4s%-4s\n", "2009/10","ManUtd","32(0)","26","6","0","23","3","6","68","24","72");
    printf("%-8s%-8s%-7s%-6s%-4s%-4s| %-4s%-4s%-4s%-4s%-4s%-4s\n", "2008/09","ManUtd","30(5)","12","8","1","21","5","4","43","21","68");
    printf("%-8s%-8s%-7s%-6s%-4s%-4s| %-4s%-4s%-4s%-4s%-4s%-4s\n", "2007/08","ManUtd","27(2)","12","8","0","21","5","1","63","13","68");
    printf("%-8s%-8s%-7s%-6s%-4s%-4s| %-4s%-4s%-4s%-4s%-4s%-4s\n", "2006/07","ManUtd","35(2)","14","5","0","25","5","5","73","24","82");
    printf("%-8s%-8s%-7s%-6s%-4s%-4s| %-4s%-4s%-4s%-4s%-4s%-4s\n", "2005/06","ManUtd","36(2)","16","8","0","24","7","5","64","30","79");
    printf("%-8s%-8s%-7s%-6s%-4s%-4s| %-4s%-4s%-4s%-4s%-4s%-4s\n", "2004/05","ManUtd","29(5)","11","7","0","18","7","4","46","19","61");
    printf("%-8s%-8s%-7s%-6s%-4s%-4s| %-4s%-4s%-4s%-4s%-4s%-4s\n", "2003/04","Everton","34(8)","9","11","0","8","11","15","31","35","35");
    printf("%-8s%-8s%-7s%-6s%-4s%-4s| %-4s%-4s%-4s%-4s%-4s%-4s\n", "2002/03","Everton","33(19)","6","6","1","13","8","12","24","29","47");
    printf("%-8s%-8s%-7s%-6s%-4s%-4s| %-4s%-4s%-4s%-4s%-4s%-4s\n\n", "TOTAL",  " ",      "275","113","62","2","166","55","54","451","209","553");
    printf("\tView this player's statistics by season: [All season]\n\n");
    //page 03
    printf("%-38s| %-42s\n", "ATACKING STATISTIC", "TIMES GOALS SCORED**");
    printf("%-32s %-5s|  %-37s\n","Goals","113","-                              *****");
    printf("%-32s %-5s|  %-37s\n","Shots/Goals Ratio","0.12","-                  *****      *****");
    printf("%-32s %-5s|  %-37s\n","Shots on Target Ratio","0.57","-                  ***** ***** *****");
    printf("%-32s %-5s|  %-37s\n","Defensive Statistics-----------","","-***** *****      ***** ***** ***** ");
    printf("%-32s %-5s|  %-37s\n","Goals Conceded/Game","0.99","-***** ***** ***** ***** ***** *****");
    printf("%-32s %-5s|  %-37s\n","Shots on Target/Goals Conceded","5.31","-***** ***** ***** ***** ***** ***** ");
    printf("%-32s %-5s|  %-37s\n","Clean Sheets/Game","0.16","-***** ***** ***** ***** ***** ***** ");
    printf("%-32s %-5s|  %-37s\n","How Goals Scored---------------",""," 00-15 15-30 30-35 45-60 60-75 75-90 ");
    printf("%-32s %-5s|  %-37s\n","Left Foot","n/a","----------------------------");
    printf("%-32s %-5s|  %-37s\n","Right Foot","n/a","Goals by position on pitch**");
    printf("%-32s %-5s|  %-37s\n","Headers","n/a","*****just*******_|_*****************");
    printf("%-32s %-5s|  %-37s\n","Other","n/a","*****for*********|******************");
    printf("%-32s %-5s|  %-37s\n","Discipline---------------------","","*****fun!!***.-'~^~`-.**************");
    printf("%-32s %-5s|  %-37s\n","Red Cards","2","*****^^****.' _    _ `.************");
    printf("%-32s %-5s|  %-37s\n","Yellow Cards","63","***********| |_) | |_) |************");
    printf("%-32s %-5s|  %-37s\n","Total Cards","65","***********| | \\ | |  |************");
    printf("%-32s %-5s|  %-37s\n","Fouls","311","***********| W.Rooney  |************");
    printf("%-32s %-5s|  %-37s\n\n","Fouls/Cards Ratio","0.21","**********\\\\`.........`//***********");
    printf("%-80s\n","*Premier League Match Record details the outcome of each match during which the player has entered the field of play and so includes substitute appearances");
    printf("%-80s\n","**Data for Goals by Position on Pitch is only available from 2002/03 onwards");
    return 0;

}

3:
Code:

int main ()
{
    printf("\t%-40s\n","                        __");
    printf("\t%-40s\n","\\  /      __  |  |\\ ||__ \\    / ");
    printf("\t%-40s\n"," \\ /  |_| _|  | |  | \\||__  \\/\\/ $");
    printf("\t%-40s\n","  | /\\| ||_|__| @  Weather Forecasts");
    printf("\t%-40s\n","  |/--\\");
    printf("\t%-40s\n\n","  @");
    printf("\t%-40s\n","Hanoi Weather Forecasts ");
    printf("\t%-40s\n\n","Nearest weather station: Hanoi, Vietnam");

    printf("%-40s\n\n","Currents conditions at 01:00 AM ICT");
    printf("%-40s\n\n","DRIZZLE");
    printf("%-14s %-15s %-45s\n","Feels like:","64*F","          #####");
    printf("%-14s %-15s %-45s\n","Barometer","29.88 in and steady","    ##....###.#### ");
    printf("%-14s %-15s %-45s\n","Humidity","100%","    ###.#......***#***.##      ####. #    O");
    printf("%-14s %-15s %-45s\n","Visibility","0.56 mi","  ####...##....***.#.****..##  #      #  #");
    printf("%-14s %-15s %-45s\n","Dew point","64*F"," #..****...**..**.****.....#  #####  #  #");
    printf("%-14s %-15s %-45s\n","Wind","VAR 1 mph","#.......*..***......***..#    #    # ######");
    printf("%-14s %-15s %-45s\n","UV Index","--"," ##..................###        ####      #");
    printf("%-14s %-15s \t%-45s\n","UV Description","Low","High:68 Low:64");
    printf("%-14s %-15s %-45s\n","Sunrise","6:14 AM","");
    printf("%-14s %-15s %-45s\n","Sunset","6:02 PM","");
    printf("%-10s %-10s %-10s %-10s %-10s %-10s\n\n","TONIGHT","TOMORROW","MON","TUE","WED","6-10 DAY");
    printf("%-10s %-10s %-10s %-10s %-10s %-10s\n","Partly","Few","Showers","Showers","Showers","EXTENDED");
    printf("%-10s %-10s %-10s %-10s %-10s %-10s\n","Cloudy","Showers","","","","FORECASTS");
    printf("%-10s %-10s %-10s %-10s %-10s\n","High:68*","High:74*","High:66*","High:61*","High:62*");
    printf("%-10s %-10s %-10s %-10s %-10s\n\n","Low:64","Low:66","Low:58","Low:58","Low:59");
    printf("%-10s %-10s %-10s %-20s \n","Get Alerts","Email","Mobile","Weathers Bulletin");
    return 0;
}


_________________
huy_d_t = huy đê tiện ( not " dâm tặc", các bác gọi thế em ế vợ)
avatar
huy_d_t

Tổng số bài gửi : 112
Points : 142
Join date : 26/09/2010
Đến từ : Đại dâm tặc

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: C Intro Week 3 (Done!)

Bài gửi by xlKD on 08/03/11, 10:30 pm

cái bài Rooney chỉ ghi statistic của mùa 09-10 thôi, các bố có cần bê cả profile của nó vào thế ko?
Suspect
avatar
xlKD

Tổng số bài gửi : 53
Points : 62
Join date : 27/09/2010
Age : 26

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: C Intro Week 3 (Done!)

Bài gửi by xlKD on 09/03/11, 12:50 pm

"Bài viết hoàn toàn mang tính tham khảo, mọi người vẫn nên tự làm bài của mình, chỉ dùng bài này để check"
Kotex viết thế này chả khác j cái lời nói đầu của mấy quyển "Để học tốt ... xxx". Nếu Kotex muốn cái này thực sự chỉ để tham khảo, thay vì show hàng hết ra thế này, t thấy chỉ cần viết thuật toán tổng quát, hoặc chỉ dẫn cụ thể hơn một chút vs n~ bài khó là dc. Như thế thj các mem mới tự giác làm bt.
avatar
xlKD

Tổng số bài gửi : 53
Points : 62
Join date : 27/09/2010
Age : 26

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: C Intro Week 3 (Done!)

Bài gửi by haidang001 on 09/03/11, 09:22 pm

xlKD đã viết:
"Bài viết hoàn toàn mang tính tham khảo, mọi người vẫn nên tự làm bài của mình, chỉ dùng bài này để check"
Kotex viết thế này chả khác j cái lời nói đầu của mấy quyển "Để học tốt ... xxx". Nếu Kotex muốn cái này thực sự chỉ để tham khảo, thay vì show hàng hết ra thế này, t thấy chỉ cần viết thuật toán tổng quát, hoặc chỉ dẫn cụ thể hơn một chút vs n~ bài khó là dc. Như thế thj các mem mới tự giác làm bt.
Koltec thu nhận ý kiến của Xờ lờ. S_have fun! So good

_________________
koltec.
Email : tranvansangk41@gmail.com.

Y!M : haidang001.
Skype : haidang001.
Website : haidang001.tk or trầnvănsáng.vn

Facebook : facebook.com/haidang001[/size]

SĐT: 0942 666 890 (or 0982 802 454).


Thu đi để lại lá vàng
Anh đi để lại cho nàng thằng く
Mùa thu nối tiếp mùa thu.
Thằng くnối tiếp thằng くra đời.


S_have fun!
avatar
haidang001

Tổng số bài gửi : 91
Points : 176
Join date : 25/09/2010
Age : 26

Xem lý lịch thành viên http://haidang001.tk

Về Đầu Trang Go down

Re: C Intro Week 3 (Done!)

Bài gửi by huy_d_t on 12/03/11, 08:57 pm

xlKD đã viết:
Kotex viết thế này chả khác j cái lời nói đầu của mấy quyển "Để học tốt ... xxx"
để học tốt xxx? kamasutra phải ko? ;;)

_________________
huy_d_t = huy đê tiện ( not " dâm tặc", các bác gọi thế em ế vợ)
avatar
huy_d_t

Tổng số bài gửi : 112
Points : 142
Join date : 26/09/2010
Đến từ : Đại dâm tặc

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: C Intro Week 3 (Done!)

Bài gửi by xlKD on 13/03/11, 02:47 pm

ban DT noi' j mih ko hju? lol!
avatar
xlKD

Tổng số bài gửi : 53
Points : 62
Join date : 27/09/2010
Age : 26

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: C Intro Week 3 (Done!)

Bài gửi by Sponsored content


Sponsored content


Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang


 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết